מדרגות זיזיות

מדרגות זיזיות מעוצבות: מעוגנות על ידי קורה נסתרת בקיר או מעוגנות לקורה גלויה.